špecializovaná nemocnica v odbore otorinolaryngológia

Pohotovostné hodiny na ORL odd. zabezpečené lekárom:

Pondelok až Piatok: 15.00 hod. – 22.00 hod.

Sobota: 8.00 hod. – 12.00 hod.

Nedeľa: 14.00 hod. – 16.00 hod.