špecializovaná nemocnica v odbore otorinolaryngológia